Tuesday, 4 December 2012

Delfiner ersätts av robotar i USA: s militära

De speciella delfinerna som hittar minor och används av den Amerikanska militären kommer att ersättas av robotar år 2017. Djuren är tränade för att hitta och markera undervattens bomber så att de kan tas bort. Åttio delfiner har blivit tränade att göra det här och de användes i Iraq förra året. Nu har en ny robot som kallas the Kingfish utformats för att göra detta jobb istället. Delfinerna kommer att omskolas till andra jobb.
Dolphins swimming in the sea.

No comments:

Post a Comment